zorgaanbieders maken online raadplegen EPD mogelijk

Online raadplegen EPD is een belangrijke stap vooruit. Patiënten kunnen uitslagen raadplegen. Hoe kunnen patiënten verder geholpen worden?

Veel ziekenhuizen ontsluiten het Electronisch Client Dossier naar de patiënt. De patiënt kan thuis diagnoses en uitslagen nog eens nalezen. Een belangrijke stap vooruit. Door digitalisering mogelijk geworden.

En wat als de patient door bijvoorbeeld lab uitslagen met vragen komt te zitten, dan is deze stap in de digitale transitie nog niet ‘geland’. Nivel heeft onderzocht hoe patiënten omgaan met laboratorium uitslagen. Nivel: ‘Door uitslagen te voorzien van tekstuele en visuele ondersteuning krijgt de patiënt meer inzicht in de betekenis ervan. Patiënten, die voor het begrijpen van hun labuitslagen tekstuele en visuele ondersteuning krijgen, kunnen zich een beter beeld vormen van hun situatie dan mensen die slechts de uitslagen krijgen.’.

De kernvraag is: kan de patient met de nieuwe mogelijkheden uit de voeten. Daar gaat het om. Zijn het dossier en uitslagen duidelijk? Waar heeft de patiënt nog extra hulp nodig?