integrale zorg rond zorgvrager, afstemming met ‘slimme’ IT

Kwetsbare senioren krijgen zorg van verschillende zorgverleners. Integrale zorg vraagt afstemming tussen zorgverleners.