maat in mantelzorg: belasting meten met app

Kunnen mantelzorgers hun belasting behapbaar houden door meten met app? Health in Transition begeleidt visievormingstraject.

Mantelzorgers ondersteunen senioren bij thuis wonen. Senioren willen zelfstandig thuis blijven wonen in hun eigen omgeving. Bij toenemende leeftijd hebben senioren meer ondersteuning nodig om plezierig langer thuis te wonen. Mantelzorgers leveren een belangrijk deel van die ondersteuning.

Veel mantelzorgers blijken zwaar belast. Mantelzorgtaken belasten de beschikbare spankracht van de mantelzorger. Helemaal als zorgtaken in de tijd toenemen. lastig te combineren met een druk gezinsleven en een baan. Veel mantelzorger zijn zwaar belast, blijkt uit onderzoek.

Vermindering overbelasting mantelzorgers. Een zorgaanbieder, een gemeente en een verzekeraar willen kijken of met de inzet van de spankracht-app mantelzorgers hun belasting kunnen verminderen. Wat is daarvoor nodig en leidt dit tot behapbare belasting va mantelzorgers?

Visievormingstraject Health in Transition begeleidt een visievormingstraject op de inzet van de spankracht-app en een hulpsite met tips om belasting te verminderen. Vragen hierbij zijn: Hoe kunnen mantelzorgers worden bereikt? Geeft de spankracht app de mantelzorger inzicht in de belasting en soort belasting? Wordt de mantelzorger bij overbelasting gestimuleerd belasting te verminderen? Geeft de hulpsite werkbare tips om belasting te verminderen? Hoe kan de mantelzorgers hierbij worden geholpen?