vraagverkenning

Wilt als zorgaanbieder punten in het zorgproces verbeteren. U heeft mogelijk een idee dat een app zou kunnen helpen. Hoe pakt u dat aan?  

In een vrijblijvend gesprek verkennen wij met u waar knelpunten in het zorgproces zitten en waar inzet apps zouden kunnen helpen.

Wilt u meer weten over baten en lasten? Met een QuickScan brengen wij in beperkte tijd in kaart: wat levert het op en wat is er voor nodig.  Een inschatting van de meerwaarde van apps en verwachte implementatie inspanning. 

Invalshoeken bij het ontwikkelen en implementeren: zorgwaarde voor de gebruiker, de procesgang & infovoorziening en de apps & systemen. Bij de initiatie wordt de beoogde situatie getypeerd. Bij de voorbereiding wordt de procesgang , infovoorziening en systemen ontwikkeld. Daarna gebruik in de praktijk.  Bij de evaluatie wordt gekeken of beoogde doelen zijn bereikt en de ervaren zorgwaarde. Schematisch weergegeven: