IS UW SCORE IN VERGELIJKINGSSITES WERVEND?

Vergelijkingssites veranderen de markt fundamenteel. Vergelijkingssites (VGS) helpen de klant kiezen.  In veel sectoren zijn vergelijkingssites in opmars. Het aantal en het gebruik ervan neemt toe. Vergelijkingssites versterken de informatiepositie van de klant, waardoor de klant beter kan kiezen.  Vergelijkingssites veranderen het spel van vraag en aanbod. Matige producten en diensten worden minder afgenomen. Om in de markt te blijven worden leveranciers gedwongen hun product/dienst te verbeteren tot een marktconform niveau.

Ook in de zorg zijn vergelijkingssites in opmars. In de zorg zijn vergelijkingssites een betrekkelijk nieuw fenomeen. Het aantal aantal neemt toe.  Vergelijkingssites werken verschillend. Sommige vergelijken op basis van proces- en systeemindicatoren. Ook wordt vergeleken met behulp van klantoordelen. Vergelijken met zorguitkomsten is in opkomst. Immers valuebased healthcare maakt zorguitkomsten transparant. Kiezen van ziekenhuis/specialisme vindt bij veel patiënten nu nog vaak gewoontetrouw plaats of op basis van advies van de huisarts. Maar een groeiende groep patiënten raadpleegt vergelijkingssites. Met zorguitkomsten neemt de waarde van vergelijkingssites voor de patiënt toe, hetgeen een impuls aan het gebruik gaat geven.

De patiënt vergelijkt scores. Voor ziekenhuizen/specialismen is een congruente en concurrerende score van belang. Congruent met uw eigen profiel. Concurrerend ten opzichte van andere ziekenhuizen. Incongruente en mindere scores vergroten de kans, dat de klant voor een ander ziekenhuis kiest. Dat heeft gevolgen voor uw marktaandeel. Maar wanneer meer patiënten vergelijkingssites gebruiken, worden de gevolgen van incongruente en mindere scores op uw marktaandeel evenredig groter. Zorgaanbieder, kent u momenteel uw score in vergelijkingssites? 

QUICKSCAN VGS-MARKTPOSITIE brengt uw score in kaart. Met de QUICKSCAN brengen wij uw score in de vijf grootste vergelijkingssites in kaart en uw positie ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Met een quickscan krijgt uw ziekenhuis/specialisme een soort foto van de score en positie ten opzichte van concurrenten. Wij hebben als bureau ervaring om dit kaart te brengen en hanteren hierbij specifieke tools. Daardoor kunnen we de quickscan in relatief korte tijd doen en tegen een scherpe prijs.

Wat kunt u met de resultaten van de quickscan? Met de QUICKSCAN VGS-MARKTPOSITIE weet u hoe uw ziekenhuis of specialisme er voor staat. Past uw score bij uw profiel of wijkt deze op punten af? Hoe scoort u ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? Het is aan u om te beoordelen of de score leidt tot een houdbare positionering op termijn. Wilt u uw score versterken, dan speelt de vraag wat het beste als eerste kan worden opgepakt? HealthinTransition helpt scores te analyseren en gericht te verbeteren. Heeft u belangstelling voor de QUICKSCAN, neem dan contact op.