‘meten’ geeft mantelzorgers inzicht in belasting

Belasting meten helpt mantelzorgers hun belasting behapbaar te houden. Health in Transition heeft visievormingstraject begeleid.

Mantelzorgers ondersteunen senioren bij thuis wonen. Senioren willen zelfstandig thuis blijven wonen in hun eigen omgeving. Bij toenemende leeftijd hebben senioren meer ondersteuning nodig om plezierig langer thuis te wonen. Mantelzorgers leveren een belangrijk deel van die ondersteuning.

Veel mantelzorgers blijken zwaar belast. Mantelzorgtaken belasten de beschikbare draagkracht van de mantelzorger. Helemaal als zorgtaken in de tijd toenemen en steeds lastiger te combineren zijn met een druk gezinsleven en een baan. Dit gaat vaak geleidelijk. Veel mantelzorgers zijn zwaar belast, blijkt uit onderzoek.

Vermindering overbelasting mantelzorgers. Een zorgaanbieder, een gemeente en een verzekeraar willen kijken of met de inzet van de spankracht-app mantelzorgers hun belasting kunnen verminderen. Wat is daarvoor nodig en leidt dit tot behapbare belasting van mantelzorgers?

Visievormingstraject Health in Transition heeft een visievormingstraject begeleid op de inzet van de spankracht-app en een hulpsite met tips om belasting te verminderen. Vragen bij het traject waren: Hoe kunnen mantelzorgers worden bereikt? Geeft de spankracht app de mantelzorger inzicht in de belasting en soort belasting? Hoe wordt de mantelzorger bij overbelasting gestimuleerd belasting te verminderen?

Het traject bracht naar voren dat inzicht in de belasting toegevoegde waarde heeft. Verder is het belangrijk om mantelzorgers hulp te bieden bij een gele of rode uitkomst. Zo kan een keuzehulp mantelzorgers bijvoorbeeld helpen om de belasting behapbaar te maken en om hun veerkracht te versterken. Wilt u over deze punten eens praten, neem contact op (zie contact pagina).