onze kijk

Het werkveld van de zorgverlener verandert. De zorgvrager verandert en nieuwe behoeftes ontstaan.  Door marktwerking komen zorgverleners nadrukkelijker in concurrentie. Dit vraagt een helder profiel, sturen op de portfolio, onderscheiden in kwaliteit /prijs en bedrijfsmatig werken. De digitale transitie in de zorg biedt nieuwe kansen voor de zorgverlener. Het is niet de vraag of zorgverleners op deze ontwikkelingen moeten inspelen, maar hoe. Hoe kijken wij tegen het veranderende werkveld aan?

Inspelen op de veranderende zorgvrager. Meer mensen beseffen, dat leefstijl invloed heeft op de eigen gezondheid. Een groeiende groep meet gezondheidswaarden. Ook bij chronische aandoeningen is monitoring belangrijk. Een groep voorlopers wisselt gezondheidsdata uit met hun behandelaar. Hoe speelt u als zorgaanbieder hierop in? Door online toegang te geven tot behandeldossier en uitwisseling van gezondheidsdata mogelijk te maken. Door de zorgvrager te helpen met leefstijlvragen. De zorgverlener wordt dan naast behandelaar ook leefstijlcoach. .

Marktwerking vraagt profilering en bedrijfsmatig werken. Waar bent u als zorgaanbieder goed in. Wat doet u wel en wat niet? Hoe profileert u zich? Heeft u een wervend patientenportaal? Steeds meer zorgvragers gebruiken reviewsites om een passende behandelaar te kiezen. Komt u concurrerend uit reviewsites?  Is uw positionering op termijn houdbaar? Bij bedrijfsmatig werken hoort servicegericht handelen. Maak het de klant makkelijk. Afspraken plannen, onderzoeken aansluitend laten plaatsvinden. Informatie raadplegen. Inzicht in diagnose en uitslagen.

Onderscheiden in kwaliteit/prijs. De gezondheidszorg heeft de afgelopen decennia een grote kwaliteitsslag gemaakt. Betere diagnostiek, gerichte behandelingen, microchirurgie etc. Valuebased healthcare (VBHC) beoogt de waarde voor de patiënt te verbeteren. Door zorguitkomsten transparant te maken, wordt vergelijken en verbeteren gericht mogelijk. Breder toepassen van VBHC en publiceren uitkomsten en brengt VBHC een verdere stap naar volwassenheid.

Digitale transitie vraagt digitaal leiderschap. Is uw patiëntenportaal wervend? Kan de patiënt meetwaarden uitwisselen met u als zorgverlener? Vraagt u patiénten digitaal om respons na een behandeling? Digitalisering leidt tot betere diagnostiek en meetwaarden. Bigdata analyse helpt bij verbetering van zorgwaarde en procesgang. Kunstmatige intelligentie helpt artsen op meer gebieden bij diagnose en behandeling. Digitale transitie vraagt digitaal leiderschap van dokters. 

Health in Transition ondersteunt verbeteren zorgwaarde en digitale transitie. Met onze medische, bedrijfskundige en informatiemanagement achtergrond kunnen wij, afhankelijk van uw vraag, toegesneden ondersteuning bieden. Wilt u eens vrijblijvend sparren over issues en de aanpak ervan? Dat kan, neem contact op.