‘senioren langer thuis’ en wat als zelfregie tekort schiet

‘Senioren langer thuis’ vraagt om zelfregie. Maar wat als zelfregie te kort begint te schieten? Kan dit worden aangevuld?

Het beleid om senioren langer thuis laten wonen is een belangrijk streven, maar het kan uitdagend zijn in de praktijk, vooral als de senior kwetsbaar wordt en de beschikbare ondersteuning ontoereikend is. Het doel is dat de senior naast de eigen zelfsturing aangevuld met de juiste ondersteuning toch thuis kan blijven wonen. Met hulp van familie, mantelzorg, de wijk en ondersteuning vanuit de WMO en ZVW.

Als beschikbare ondersteuning niet voldoende is, is het essentieel dat er ruimte is om ‘aanvullende’ ondersteuning te organiseren, zodat opname in een verpleegtehuis kan worden voorkomen of uitgesteld. Hoewel dit misschien niet binnen de bestaande regels past, kan het betalen van ‘aanvullende’ ondersteuning vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) op de lange termijn kostenbesparend zijn in vergelijking met een verpleegtehuisopname.

Het bieden van aanvullende ondersteuning vanuit de WLZ zorgt ervoor dat de senior de benodigde hulp krijgt, langer thuis kan blijven wonen en dat de WLZ-middelen op een zorgvuldige manier worden ingezet. Het is belangrijk om flexibel om te gaan met de beschikbare middelen en regels, zodat de juiste zorg geboden kan worden aan senioren die langer thuis willen blijven wonen.

Als u hierover wilt praten of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen via de contactpagina. Het is van belang dat er aandacht wordt besteed aan dit vraagstuk, zodat we samen kunnen werken aan het bevorderen van de kwaliteit van leven van senioren en het bieden van passende ondersteuning om langer thuis wonen mogelijk te maken.