WAARDE VERBETEREN MET VBHC

ValueBased HealthCare (VBHC) beoogt de waarde voor de patiënt te verbeteren. Het gedachtegoed van VBHC wordt steeds breder toegepast. De medisch specialist is in de lead, die samen met een VBHC-team voortdurend kritisch uitkomsten monitort om mogelijkheden te ontdekken waarde voor de patiënt te vergroten tegen zo laag mogelijke kosten. Het ziekenhuis faciliteert en pakt ziekenhuis-brede aspecten op.

VBHC beoogt waarde te verbeteren.  Waarde voor de patient is de verhouding tussen uitkomst en kosten. Michael Porter is een van de grondleggers van ValueBased HealthCare. VBHC staat momenteel volop inde belangstelling als raamwerk om kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. Het gedachtegoed van VBHC wordt steeds breder toegepast.

De medisch specialist is in de lead. De medisch specialist monitort samen met een VBHC-team voortdurend kritisch uitkomsten om mogelijkheden te ontdekken waarde voor de patiënt te vergroten tegen zo laag mogelijke kosten. Optimale beschikbaarheid van data ter voorbereiding, ondersteuning tijdens en nazorg van de behandeling  zijn essentieel voor het behandelteam. Slim gebruik van deze data kan de medisch specialist en het VBHC team belangrijk ondersteunen bv qua ordermanagement. Dit reduceert administratieve lasten en stroomlijnt patiënten-logistiek. Verbeteringen liggen op verschillende vlakken.

Het ziekenhuis faciliteert. Het ziekenhuis faciliteert en pakt ziekenhuis-brede aspecten op. Bijvoorbeeld VBHC opnemen in de strategie. De VBHC-projectteams faciliteren. Afspraken met verzekeraars maken rond aangepaste financiering. Aanpassingen in IT laten doorvoeren, zodat vastlegging en verwerking van uitkomsten gemakkelijker plaatsvindt.

Health in Transition ondersteunt. Met onze medische, bedrijfskundige en informatiemanagement achtergrond kunnen wij ondersteuning bieden bij VBHC. Met procesdata voor diagnose, verbeteren en monitoren. Wilt u eens vrijblijvend sparren over de aanpak van ValueBased HealthCare. Dat kan, neem contact op.