apps helpen bij ondersteuning thuis wonende senioren

Senioren willen thuis blijven wonen met hulp. Apps maken monitoring / afstemming met mantelzorg en thuiszorg makkelijker. 5 voorbeelden.

Senioren willen zelfstandig thuis blijven wonen. Thuis wonen is prettiger, in de eigen vertrouwde woonomgeving. Het aantal senioren neemt toe en senioren blijven langer vitaal. Bij ouder worden ontstaat op punten behoefte aan hulp. Mantelzorgers helpen en thuiszorg biedt ondersteuning. De tijd van mantelzorgers en thuiszorg is schaars. Apps maken monitoring / afstemming met mantelzorg en thuiszorg makkelijker. 5 voorbeelden.

  1. Communicatie-app. Met de communicatie-app zijn alle betrokkenen op de hoogte hoe het gaat, de agenda, wanneer wat nodig is en wie wat doet. Het netwerk is op de hoogte. Bezoek verdelen vermindert eenzaamheid. 
  2. Personenalarmering. As er een noodsituatie is, kan de senior hulp inschakelen. De alarmopvolging is instelbaar. Bijv. via een alarmcentrale of via familie. Op afstand kan met een spreek-luister-verbinding gekeken worden wat er nodig is.  
  3. Slim deurslot. Na een noodoproep moet een hulpverlener naar binnen kunnen. Met een slimslot kan dat m.b.v. een app. Dit is ook handig voor familie en thuiszorg. Slim slot kan aangevuld worden met een slimme deurbel. Met een slimme deurbel kan de senior of mantelzorg zien wie er bij de voordeur staat.
  4. Beeld bellen. Met beeld beleen kan visueel contact onderhouden worden met familie. Maar beeld bellen kan ook gebruikt worden voor een video consult met huisarts of specialist.
  5. Lifestyle monitoring. Deze app houdt het ‘normaler’ leefpatroon bij. De kracht is dat afwijkingen worden gesignaleerd en doorgegeven. Dit attendeert familie en/of thuiszorg. Zo kan op afstand een oogje in het zeil worden gehouden. Dat geeft een veilig gevoel.  

Met deze 5 apps verloopt monitoring en afstemming met mantelzorg & thuiszorg makkelijker. Betrokkenen ervaren dit als veiliger en de onnodige tijdsinzet wordt beperkt. Kwetsbare ouderen kunnen op deze manier langer thuis blijven wonen.

Met e-health apps kunnen zorgaanbieders nieuwe vormen van ondersteuning bieden. Bovendien vindt de geboden ondersteuning afgestemd en efficiënter plaats. De overheid stimuleert inzet van e-health apps. De regeling Stimulering E-health Thuis (SET) helpt zorgaanbieders met visievorming op inzet slimme apps en met opschaling. Health in Transition begeleidt zo’n SET-traject.