welke apps helpen senioren bij zelfregie?

Senioren willen thuis wonen. Welke apps helpen senioren bij zelfregie. Health in Transition zet 5 soorten apps op een rij.

Senioren willen zelfstandig thuis blijven wonen. Thuis wonen is prettiger, in de eigen vertrouwde woonomgeving. Het aantal senioren neemt toe en senioren blijven langer vitaal. Bij ouder worden ontstaat op punten behoefte aan hulp. Mantelzorgers helpen en thuiszorg biedt ondersteuning. In de zorgpraktijk komen wij als Health in Transition verschillende soorten apps tegen, die zelfzorg, monitoring en afstemming met mantelzorg en thuiszorg ondersteunen. De meerwaarde van apps is wisselend. Handige apps met aantoonbare meerwaarde zijn:

1. Communicatie-app. Met een communicatie-app zijn alle betrokkenen op de hoogte hoe het gaat, de agenda, wanneer wat nodig is en wie wat doet. Het netwerk is op de hoogte van de laatste stand van zaken. Dit versterkt betrokkenheid binnen het netwerk. Bezoek verdelen binnen het netwerk vermindert eenzaamheidsbeleving van de senior. 

2. Personenalarm. As er een noodsituatie is, kan de senior hulp inschakelen. De alarmopvolging is instelbaar. Bijv. via een alarmcentrale of via familie. Op afstand kan met een spreek-luister-verbinding gekeken worden wat er nodig is.  

3. Slim deurslot. Na een noodoproep moet een hulpverlener naar binnen kunnen. Met een slimslot kan dat m.b.v. een app. Dit is ook handig voor familie en thuiszorg. Slim slot kan aangevuld worden met een slimme deurbel. Met een slimme deurbel kan de senior of mantelzorg zien wie er bij de voordeur staat.

4. Beeld bellen. Met beeld bellen kan de senior visueel contact onderhouden met familie. Maar beeld bellen kan ook gebruikt worden voor een video consult met huisarts of specialist.

5. Lifestyle monitoring. Deze app houdt het ‘normale’ leefpatroon bij. De kracht is dat afwijkingen worden gesignaleerd en doorgegeven. Dit attendeert senior, familie en/of thuiszorg. Zo kan ook op afstand een oogje in het zeil worden gehouden. Dat geeft een veilig gevoel.  

Wij als Health in Transition zien in de zorgpraktijk, dat zelfzorg, monitoring en afstemming met mantelzorg & thuiszorg met deze 5 apps makkelijker verloopt. Betrokkenen ervaren dit als veiliger en de onnodige tijdsinzet wordt beperkt. Kwetsbare ouderen kunnen op deze manier langer thuis blijven wonen.

Wilt u eens praten over apps voor senioren bij zelfregie, dan kan dat. Neem contact met ons op of stuur een mail: a.oosterlee@healthintransition.nl of f.prins@healthintransition.nl.