mantelzorgers vervullen cruciale rol in ouderenzorg

De ouderenzorg kan de toenemende zorgvraag van senioren niet meer aan. Mantelzorgers helpen senioren thuis te blijven wonen.

Ouderenzorg kan zorgvraag niet meer aan. Het aantal ouderen neemt toe en ouderen worden ouder. Hierdoor zal de zorgvraag de komende jaren verder groeien. Nu al heeft de ouderenzorg moeite met het beschikbaar personeel de gevraagde zorg te leveren. Door de schaarste op de arbeidsmarkt zal dit de komende jaren lastiger worden.

Andere oplossingen zijn nodig voor thuis wonende ouderen. De overheid heeft ingezet op langer thuis wonen van senioren, ook bij toenemende kwetsbaarheid. Hiervoor is onder meer huisartsenzorg en thuiszorg nodig. Als zorg steeds moeilijker kan worden geleverd, zijn andere oplossingen nodig. Nieuwe initiatieven laten andere oplossingen zien. Bijvoorbeeld bij cluster-wonen: ouderen helpen elkaar. Bijvoorbeeld Inzet technologie: monitoren op afstand, video consult, alarmopvolging bij noodsituaties, lifestyle-coaching etc. Bijvoorbeeld mantelzorg: familie, vrienden helpen als mantelzorger hun familielid, die thuis woont.

Verpleeghuiszorg blijft nodig. Als senioren langer thuis wonen, zou er minder verpleeghuiszorg nodig zijn. De overheid heeft de verpleeghuiscapaciteit de afgelopen jaren beperkt. Echter als een senior de laatste periode van zijn / haar leven kwetsbaar wordt, is vaak verpleeghuiszorg benodigd. Momenteel zijn er (te) lange wachtlijsten om in een verpleeghuis te komen.

Mantelzorgers vervullen cruciale rol. Voor thuis wonen van senioren vervullen mantelzorger een cruciale rol. Mantelzorgers leveren die zorgondersteuning, zodat de senior thuis kan blijven wonen. belangrijk is dat mantelzorgers dit volhouden. Uit onderzoek blijkt, dat mantelzorgers vaak zwaar belast zijn, met risico van uitval. Uitval is allereerst voor de mantelzorger problematisch. Herstel van uitval is vaak een langdurige kwestie. Uitval van mantelzorgers brengt de zorg voor de senior in gevaar. Kan de kwetsbare senior dan nog thuis blijven wonen?

Wilt u eens praten programma’s voor mantelzorgers, dan kan dat. Neem contact met ons op of stuur een mail: a.oosterlee@healthintransition.nl of f.prins@healthintransition.nl.