naar mensgerichte duurzame zorg: focus op zorgwaarde

Zorgvernieuwing met zorgwaarde voor zorgvrager en zorgverlener. Hoe pak je dat als zorgaanbieder aan? Hoe kan Health in Transition ondersteunen?

Onze missie Wij maken als Health in Transition zorgvernieuwing concreet. Zorgwaarde voor zorgvrager en zorgverlener. Visievormig op vraagstukken en oplossingen vertalen naar de zorgpraktijk. Verbeteringen in de zorgpraktijk realiseren, resulterend in meetbare zorgwaarde.

Visievorming Richtinggevend bij zorgvernieuwing is visievorming. Welke vraagstukken spelen er? Wat zijn mogelijke oplossingen? Welke oplossingen zijn haalbaar binnen de kaders en met de beschikbare middelen. Bij de visievorming hebben wij als ‘buitenstaander’ toegevoegde waarde met out-of-the-box denken, perspectief wisseling, spiegel voorhouden.

Zorgpraktijk Na besluitvorming over oplossingen gaat het om verbeteringen in de zorgpraktijk realiseren, resulterend in zorgwaarde. De precieze invulling van het traject is afhankelijk van de aard van de vraagstukken (smal/breed) (eenduidig/meervoudig) en de setting (weinig/veel stakeholders).

Maatwerk ondersteuning Onze ondersteuning sluit aan bij wat u zelf kunt doen en waar u ondersteuning wenst. Bijvoorbeeld: u wilt als zorgaanbieder enkele punten in het zorgproces verbeteren. U heeft mogelijk een idee wat u zou willen. In een coaching gesprek helpen wij met vraagstukverkenning en visievorming op oplossingen. U gaat daarna er zelf mee aan de gang, al dan niet met coaching.

Wilt u bijvoorbeeld meer weten over baten en lasten? Met een QuickScan brengen wij in beperkte tijd in kaart: wat levert het op en wat is er voor nodig.  Een inschatting van de meerwaarde en verwachte realisatie inspanning. 

Bij grotere trajecten kunnen wij breder ondersteunen met het verkennen van vraagstukken en de visievorming op oplossingen. Bijvoorbeeld visievorming samen met betrokken stakeholders om draagvlak te creëren. Na besluitvorming speelt de realisatie. Hierbij gaat het erom om waarde realisatie. Indien gewenst kunnen wij de realisatie projectmatig begeleiden.