naar mensgerichte duurzame zorg, hoe aan te pakken?

Stel u wilt als zorgaanbieder uw zorg vernieuwen. Naar duurzame zorg, die bijdraagt aan kwaliteit van leven. Hoe aan te pakken?

Stel u wilt uw zorg vernieuwen. Bijvoorbeeld gebruik gaan maken van wearables, om op afstand cliënten te kunnen monitoren. Of tele-consult mogelijk maken, zodat de client niet elke keer naar het gezondheidscentrum hoeft te komen. Of meer inzetten op preventie, om achteruitgang te voorkomen. Hoe pakt u dit aan? Wat moet eerst en wat kan later?

Verkenning en visievorming Wat wilt u in de zorgverlening verbeteren? Levert dit zorgwaarde op voor uw cliënten? Zorgvernieuwing start met verkenning welke vraagstukken er spelen. Wat wilt u verbeteren en waarom? Wat zijn mogelijke oplossingen? Zijn deze oplossingen haalbaar binnen de bestaande kaders en financiering?

Draagvlakvorming en besluitvorming Om de veranderingen te kunnen realiseren heeft u medewerking nodig van direct betrokkenen: bijv. uw cliënten, uw zorgverleners, collega zorgaanbieders, zorgfinanciers etc. Hoe denken zij over deze verandering. Is er voldoende draagvlak en medewerking bij direct betrokkenen? Daarna kan besluitvorming over de verandering plaatsvinden.

Realisatie in de zorgpraktijk Na besluitvorming vindt realisatie in de zorgpraktijk plaats. Vaak wordt dit projectmatig aangepakt. Dit vergroot de slaagkans van de verandering. Is het een gezamenlijk project van meer partijen, dan is deelname aan de project-beraad cruciaal. Maak de voortgang zichtbaar. Stuur bij daar waar stagnatie optreedt.

Hoe kan Health in Transition ondersteunen? Afhankelijk wat u wilt. Bijv. bij de visievorming, als ‘buitenstaander’ toegevoegde waarde bieden met out-of-the-box denken. Bij besluitvorming relevante stakeholders betrekken en draagvlak bevorderen. Bij de realisatie kunnen wij de projectmatige aanpak faciliteren, de voortgang inzichtelijk maken en bottlenecks aanpakken. Wilt u eens hierover praten, neem contact op.