ouderenzorg vernieuwen? leer van slimme initiatieven

De huidige ouderenzorg is op termijn niet meer houdbaar. Topdown ‘visies’ creëren weinig draagvlak. Leer van slimme initiatieven.

De huidige ouderenzorg is op termijn niet meer houdbaar. Het aantal ouderen groeit de komende jaren fors. Bovendien worden ouderen ouder. Dubbele vergrijzing. De huidige ouderenzorg staat nu al onder druk. De financiering is problematisch. Bovendien zijn er nu al te weinig zorgverleners om op de vraag in te spelen. Dit wordt met de verwachte groei van de zorgvraag nog maar erger. De manier, waarop nu ouderenzorg wordt geboden, is op termijn niet meer haalbaar.

Allerlei ‘visies’ proberen antwoorden te formuleren. Er wordt allerlei ‘visies’ op de ouderenzorg ontwikkeld door deskundigen, door adviesraden en door vertegenwoordigingen uit de zorg. Deze visies proberen antwoorden te formuleren op de ontstane problemen. Alleen wordt er in de praktijk maar weinig van deze visies gerealiseerd. Om verschillende redenen. Omdat de financiering niet kan binnen het huidige zorgstelsel, omdat betrokkenen het niet zien zitten, omdat voorwaarden onvoldoende vervuld zijn. De visies zijn niet door de direct betrokkenen ontwikkeld, wat minder bijdraagt aan draagvlak. Not invented here syndrome. Homan en Wetzels schrijven in hun boek ‘Wat nu !?’ hierover. Zij duiden dit als klassieke fout. Probeer niet te veranderen met opgelegde visies. Hoe dan wel?

Leer van slimme initiatieven. In de praktijk vinden al verschillende vernieuwende initiatieven plaats. Even een greep. Clusterwonen, waar ouderen samen koken, samen dingen doen, elkaar helpen. Wijkinitiatieven met activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden, samen eten, cursussen etc. Woonprojecten voor ouderen met levensbestendig wonen. Doe-projecten voor ouderen. Andere organisatie 1e lijn met leefstijl- programma’s voor ouderen, andere samenwerking huisarts -ziekenhuizen, samenwerking met fysiotherapeut en andere 1e lijns deskundigen, etc. Tot zover enkele voorbeelden van initiatieven. Omarm zulke initiatieven. Laat duizend bloemen bloeien. Doe daar als samenleving ervaring mee op. Leer wat wel werkt en wat niet. Dat geeft de ingrediënten van de nieuwe ouderenzorg.

Stimuleer en faciliteer mantelzorg. Bij deze vernieuwende initiatieven en bij het langer thuis wonen van ouderen spelen mantelzorgers een cruciale rol. De bereidheid van burgers om mantelzorg te leveren blijkt uit recent onderzoek hoog te zijn. Mantelzorg is belangrijk, maar kan ook belastend voor de mantelzorger zijn . Een behoorlijk aantal mantelzorgers dreigt overbelast te worden. Rijk tools aan om bewustzijn van mantelzorgers over hun belasting te vergroten. Biedt programma’s aan, waarmee mantelzorgers leren met hun belasting om te gaan en hun veerkracht te versterken. Dat verkleint de kans op overbelasting.

Wilt u eens praten over vernieuwende ouderenzorg-initiatieven of steun voor mantelzorgers, dan kan dat. Neem contact met ons op of stuur een mail: a.oosterlee@healthintransition.nl of f.prins@healthintransition.nl.