zorg vergelijken met zorguitkomsten

Steeds meer patiënten gebruiken vergelijkingssites. Vergelijken met zorguitkomsten leidt tot betere keuzes.

Klanten kiezen beter met vergelijkingssites. Ik gebruik op allerlei gebieden vergelijkingssites om producten of diensten te kiezen. Dat maakt vergelijken gemakkelijker vooral op de gebieden waar ik als klant minder van weet. Vergelijkingssites versterken de informatiepositie van de klant. Gelukkig komen er steeds meer vergelijkingssites bij en worden ze beter.

Hoe zit het met vergelijkingssites in de zorg? Bijvoorbeeld als een patiënt een behandelaar wil kiezen. Met de website ziekenhuischeck.nl geven ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van zorg, die zij hun patiënten bieden. Patiënten, die een knie- of heupoperatie moeten ondergaan, kunnen ziekenhuizen vergelijken op het infectiepercentage. Voor een staaroperatie kun je vergelijken wat de gemiddelde verbetering van zicht is. De website ziekenhuischeck.nl geeft een beeld van de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Deze gegevens worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

En als ik een ernstige ziekte zou hebben en een goede behandelaar zou willen kiezen? Dan gaat het niet om indirecte parameters, maar om de resultaten die behandelaars bij een aandoening bereiken. Met een ernstige ziekte zou ik de beste behandelaar willen hebben. Met zorguitkomsten per aandoening kan een patiënt onderbouwd kiezen.

Het programma uitkomstgerichte zorg ontwikkelt landelijke uitkomstsets. Eerst voor 18 aandoeningen. Voor in totaal 59 aandoeningen worden sets vastgesteld van medische en door patiënt gerapporteerde uitkomsten. Ik hoop, dat vergelijkingssites de uitkomsten snel kunnen opnemen. Dan wordt vergelijken voor patiënten makkelijker en beter.

Ik hoop, dat ik tot die tijd zo’n vergelijkingssite niet nodig heb.

Frank Prins, Health in Transition